Privacybeleid

type website: E-commerce
Ingangsdatum: 1 januari 2022
24/7 Readings (de “Site”) is eigendom van en wordt beheerd door 24 Readings B.V.

Doel

Het doel van dit privacybeleid (dit “Privacybeleid”) is om gebruikers van onze Site te informeren over het volgende:

 1. De persoonlijke gegevens die wij verzamelen.
 2. Het gebruik van de verzamelde gegevens.
 3. Wie heeft toegang tot de verzamelde gegevens.
 4. De rechten van de gebruikers van de site.
 5. Het cookiebeleid van de Site.

Dit Privacybeleid is van toepassing in aanvulling op de algemene voorwaarden van onze Site.

GDPR

Voor gebruikers in de Europese Unie houden wij ons aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “GDPR”). Voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk houden wij ons aan de GDPR zoals verankerd in de Data Protection Act 2018.

Wij hebben geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, omdat wij niet vallen onder de categorieën verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers die op grond van artikel 37 van de GDPR verplicht zijn een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen.

Toestemming

Door gebruik te maken van onze Site stemmen gebruikers ermee in dat zij toestemming geven voor:

 1. De voorwaarden die in dit privacybeleid zijn uiteengezet. Wanneer de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is dat u toestemming hebt gegeven voor die verwerking, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Als u uw toestemming intrekt, maakt dit de verwerking die wij hebben voltooid voordat u uw toestemming introk, niet onwettig. U kunt uw toestemming intrekken door contact op te nemen met customer-services@247readings.com.

Wettelijke basis voor verwerking

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens van gebruikers in de EU alleen wanneer we daarvoor een rechtsgrondslag hebben volgens artikel 6 van de GDPR.

We baseren ons op de volgende rechtsgrondslag om de persoonsgegevens van gebruikers in de EU te verzamelen en te verwerken:

 • Gebruikers hebben toestemming gegeven voor de verwerking van hun gegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Persoonlijke gegevens die wij verzamelen Wij verzamelen alleen gegevens die ons helpen het doel te bereiken dat in dit Privacybeleid is uiteengezet. Wij zullen geen bijkomende gegevens verzamelen buiten de hieronder vermelde gegevens zonder u eerst op de hoogte te brengen.

Automatisch verzamelde gegevens

Wanneer u onze Site bezoekt en gebruikt, kunnen wij de volgende informatie automatisch verzamelen en registreren:

 • IP-adres;
 • Browser gebruikersagent

Gegevens die op niet-automatische wijze worden verzameld

Wij kunnen ook de volgende gegevens verzamelen wanneer u bepaalde functies op onze Site uitvoert:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer; en
 • Betalingsinformatie.

Deze gegevens kunnen op de volgende manieren worden verzameld:

 • het invullen van contactformulieren
 • abonneren op onze nieuwsbrief
 • deelname aan marketingcampagnes

Hoe we persoonlijke gegevens gebruiken

Gegevens die op onze Site worden verzameld, zullen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld of die op de desbetreffende pagina’s van onze Site worden aangegeven. Wij zullen uw gegevens niet verder gebruiken dan wij in dit Privacybeleid bekendmaken.

De gegevens die wij automatisch verzamelen worden gebruikt voor de volgende doeleinden

 • het voorkomen van pogingen tot hacken
 • detectie van misbruik

De gegevens die wij verzamelen wanneer de gebruiker bepaalde functies uitvoert, kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt

 • gepersonaliseerde marketing
 • koppeling van een account aan verzoeken van de klantenservice

Met wie we persoonlijke gegevens delen

Werknemers

Wij kunnen gebruikersgegevens bekendmaken aan elk lid van onze organisatie dat redelijkerwijs toegang tot de gebruikersgegevens nodig heeft om de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden te bereiken.

Andere openbaarmakingen

Wij zullen uw gegevens niet verkopen of delen met andere derden, behalve in de volgende gevallen:

 • Als de wet dit vereist;
 • Als het vereist is voor een juridische procedure;
 • Om onze wettelijke rechten te bewijzen of te beschermen; en
 • Aan kopers of potentiële kopers van dit bedrijf in het geval dat wij het bedrijf willen verkopen.

Als u hyperlinks volgt van onze Site naar een andere Site, weet dan dat wij niet verantwoordelijk zijn voor en geen controle hebben over hun privacybeleid en praktijken.

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren

Gebruikersgegevens worden opgeslagen totdat u verzoekt om uw gegevens te laten verwijderen.

Als uw gegevens langer dan deze periode worden bewaard, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Om uw veiligheid te beschermen, gebruiken we de sterkst beschikbare browsercodering en slaan we al onze gegevens op servers in beveiligde faciliteiten op. Alle gegevens zijn alleen toegankelijk voor onze medewerkers. Onze werknemers zijn gebonden aan strikte geheimhoudingsovereenkomsten en een schending van deze overeenkomst zou leiden tot het ontslag van de werknemer.

Hoewel wij alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat gebruikersgegevens veilig zijn en dat gebruikers worden beschermd, blijft er altijd het risico van schade. Het Internet als geheel kan soms onveilig zijn en daarom kunnen wij de veiligheid van gebruikersgegevens niet verder garanderen dan wat redelijkerwijs praktisch is.

Internationale gegevensoverdracht

Wanneer we persoonsgegevens van gebruikers overdragen, zullen we die gegevens beschermen zoals beschreven in dit Privacybeleid en voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten voor het internationaal overdragen van persoonsgegevens. Als u zich in het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie bevindt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen doorgeven als:

 • Het land waarnaar uw persoonsgegevens worden doorgegeven, geacht wordt een adequate gegevensbescherming te hebben door de Europese Commissie of, als u zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt, door de regelgeving van het Verenigd Koninkrijk inzake adequaatheid; of
 • Wij hebben passende waarborgen ingevoerd met betrekking tot de doorgifte. Bijvoorbeeld, de ontvanger is partij bij bindende bedrijfsvoorschriften, of wij hebben standaard contractuele bepalingen inzake gegevensbescherming van de EU of het Verenigd Koninkrijk met de ontvanger gesloten.

Uw rechten als gebruiker

Onder de GDPR heeft u de volgende rechten:

 • Recht om geïnformeerd te worden.
 • Recht op toegang.
 • Recht op rectificatie.
 • Recht op wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 • Recht om bezwaar te maken.

Kinderen

De minimumleeftijd om onze website te gebruiken is 18 jaar. Wij verzamelen of gebruiken niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als we vernemen dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, worden de persoonlijke gegevens zo snel mogelijk gewist. Als een kind jonger dan 16 jaar ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, kan zijn ouder of voogd contact opnemen met onze privacyfunctionaris.

Hoe de verzamelde gegevens in te zien, te wijzigen, te wissen of aan te vechten

Als u wilt weten of wij uw persoonsgegevens hebben verzameld, hoe wij uw persoonsgegevens hebben gebruikt, of wij uw persoonsgegevens hebben bekendgemaakt en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben bekendgemaakt, als u wilt dat uw gegevens op enigerlei wijze worden gewist of gewijzigd, of als u een van uw andere rechten op grond van de GDPR wilt uitoefenen, neem dan hier contact op met onze privacyfunctionaris:

privacy@247readings.com

Do Not Track-kennisgeving

Do Not Track (“DNT”) is een privacyvoorkeur die u in bepaalde webbrowsers kunt instellen. Wij volgen de gebruikers van onze Site niet in de tijd en op websites van derden en reageren daarom niet op browser-geïnitieerde DNT-signalen.

Hoe Opt-Out van Gegevensverzameling, Gebruik of Openbaarmaking

Naast de methode(n) beschreven in de sectie Hoe de verzamelde gegevens inzien, wijzigen, verwijderen of aanvechten, bieden wij de volgende specifieke opt-out methoden voor de vormen van verzameling, gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens die hieronder worden gespecificeerd:

 • Vul later in - U kunt zich afmelden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketing e-mails. U kunt zich afmelden door later in te vullen - door te klikken op “unsubscribe” onderaan elke marketing e-mail of door uw e-mailvoorkeuren bij te werken onder “Uw account”.

Cookiebeleid

Een cookie is een klein bestand dat door een website op de harde schijf van een gebruiker wordt opgeslagen. Het doel ervan is gegevens te verzamelen met betrekking tot het surfgedrag van de gebruiker. U kunt ervoor kiezen om te worden geïnformeerd telkens wanneer een cookie wordt verzonden. U kunt er ook voor kiezen cookies volledig uit te schakelen in uw internetbrowser, maar dit kan de kwaliteit van uw gebruikerservaring verminderen.

Wij gebruiken geen cookies op onze Site.

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om te blijven voldoen aan de wet en om eventuele wijzigingen in ons gegevensverzamelingsproces weer te geven. Wanneer we dit Privacybeleid wijzigen, zullen we de “Ingangsdatum” bovenaan dit Privacybeleid bijwerken. Wij raden onze gebruikers aan ons Privacybeleid regelmatig door te nemen om er zeker van te zijn dat zij op de hoogte zijn van eventuele updates. Indien nodig, kunnen wij gebruikers per e-mail op de hoogte brengen van wijzigingen in dit Privacybeleid. Klachten

Als u klachten hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via de contactmethoden die worden vermeld in de sectie Contactgegevens, zodat wij de kwestie waar mogelijk kunnen oplossen. Als u vindt dat wij uw probleem niet op een bevredigende manier hebben aangepakt, kunt u contact opnemen met een toezichthoudende autoriteit. U hebt ook het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit door contact op te nemen met de vul hierna in.

Contactinformatie

Als u vragen, zorgen of klachten hebt, kunt u contact opnemen met onze privacyfunctionaris via:

privacy@247readings.com

English

tarot app iconTarot App

tarot app icon
Super start van de dag
Iedere dag trek ik met veel plezier een kaart. Nieuwsgierig als ik ben naar het onbekende licht op de kaart een tipje van het paranormale op. Boeiend.
5 jaar geleden - Anita Schulting